Website: englishworks.vn

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Website: englishworks.vn

Website: englishworks.vn sản xuất năm 2017

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Megajobs

Website được thiết kế trong 7 ngày và code trong 30 ngày.

Website được tạo ra với mục đích kết nối giữa người tìm việc và người cần việc. Module chính chủ yếu tập trung cho 2 nhóm đối tượng này

Nhận xét bài viết