Website: kimloaithudo.com

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Website: kimloaithudo.com

Website: kimloaithudo.com sản xuất năm 2016

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI THỦ ĐÔ

Website được thiết kế trong 2 ngày và code trong 5 ngày. Bao gồm các trang:

1, Trang chủ: https://kimloaithudo.com/

2, Trang nhóm sản phẩm: https://kimloaithudo.com/que-han-1943

4, Trang chi tiết sản phẩm: https://kimloaithudo.com/que-han-kr-3000.html

5, Trang nhóm tin tức: https://kimloaithudo.com/chinh-sach-ban-hang.htm

6, Trang chi tiết tin tức: https://kimloaithudo.com/giao-nhan-xuong-hang.asp

Website được tạo ra với mục đích giới thiệu sản phẩm, website có 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhận xét bài viết