Website www.coneco.vn

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Website www.coneco.vn

Coneco.vn sản xuất năm 2015

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CONECO

Website được thiết kế trong 3 ngày và code trong 10 ngày. Bao gồm các trang:

1, Trang chủ: http://www.coneco.vn/

2, Trang nhóm sản phẩm cha: http://www.coneco.vn/san-pham/

3, Trang nhóm sản phẩm con: http://www.coneco.vn/xe-moi-truong/

4, Trang chi tiết sản phẩm: http://www.coneco.vn/xe-cuon-ep-rac/xe-cuon-ep-rac-6-khoi-hino.html

5, Trang nhóm tin tức: http://www.coneco.vn/tin-tuc.asp

6, Trang chi tiết tin tức: http://www.coneco.vn/tin-tuc/kinh-nghiem-de-mua-xe-rac-gia-re-tai-tphcm-van-luon-dam-bao-chat-luong-san-pham.asp

7, Trang liên hệ: http://www.coneco.vn/tin-tuc/lien-he.html

Website được tạo ra với mục đích giới thiệu sản phẩm, CONECO là công ty chuyên cung cấp các loại xe chuyên dụng.

Nhận xét bài viết